The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

ISO 17100-certificeret oversættelsesbureau til tekniske oversættelser

Oversættelsesbureau til tekniske oversættelser - professionelle oversættelser inden for det tekniske område

Tekniske dokumenter som for eksempel betjeningsvejledninger skal være formuleret præcist og forståeligt for brugeren. Det kræver ud over sprogforståelsen også kendskab til fagområdet og den korrekte fagterminologi, hvilket forudsætter, at redaktøren, den tekniske oversætter og den faglige kontrollør er højt kvalificerede, og at der sættes høje kvalitetsstandarder. Tekniske oversættelser omfatter oversættelse af et stort antal specialiserede tekster og kræver en stor faglig viden og kompetent brug af den passende terminologi og skrivekonventionerne. Vores tekniske modersmålsoversættere er på grund af deres kvalifikationer og mange års erfaring fortrolige med den specielle terminologi inden for deres fagområde.

Oversættelse af tekniske dokumentationer

For tekniske dokumentationer som drifts- og monteringsvejledninger, overensstemmelses- og producenterklæringer og sikkerhedsdatablade gælder der lovbestemmelser. De skal for eksempel foreligge på det officielle sprog i det land, hvor maskinen eller udstyret skal anvendes. Desuden er en velformuleret teknisk dokumentation, der er så enkel og forståelig som muligt, et vigtigt marketinginstrument og billede udadtil for din virksomhed.

Tekniske oversættelser fra modersmålsoversættere med et fagstudium

Vores oversættere udfærdiger udelukkende tekniske oversættelser til deres modersmål. De behersker dem perfekt i ord og skrift og er absolut fortrolige med de særlige forhold specifikt i deres lande. Derudover bruger vi vordende og færdigt uddannede ingeniører og naturvidenskabsfolk inden for fagområderne maskinteknik, elektroteknik, informatik, kemi og fysik samt andre fagområder til tekniske oversættelser.
Kun ved at bruge erfarne modersmålsoversættere med en faglig baggrund kan det sikres, at de høje krav til tekniske oversættelser opfyldes.

Vores ISO 17100-certificeringer giver dig sikkerhed

Oversættelsesbureauet The Native Translator er certificeret i henhold til kvalitetsstandarden ISO 17100. Disse kvalitetsstempler kan anses som den bedste kvalitetsgaranti for oversættelsesagenturer. ISO 17100-standarden foreskriver blandt andet, at der læses omhyggeligt korrektur på enhver oversættelse af en erfaren korrekturlæser. På den måde garanteres den højeste kvalitet og sikkerhed. Det kan vi give dig en tilfredshedsgaranti på. Desuden ledsages oversættelsesprocessen af en effektivt projektledelse, som gør afviklingen transparent for dig og bidrager til en klar kommunikation.

Uforpligtende tilbud

Hos os får du et Opens internal link in current windowtilbud på den ønskede tekniske oversættelse inden for et minut. Det kræver kun, at du angiver kilde- og målsproget og uploader filen eller teksten. Hvis du er indforstået med prisen, kan du bestille opgaven online med det samme.

Hvis du har flere spørgsmål eller ønsker et individuelt tilbud på en teknisk oversættelse, står vi til rådighed 7 dage om ugen per Opens window for sending emaile-mail.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret online-oversættelsesbureau specialiseret i at levere kvalitetssikrede tekniske oversættelser direkte online.