The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Statsautoriseret translatør og oversættelse fra dansk til engelsk

Ønsker du en autoriseret oversættelse til engelsk af din fødselsattest, skilsmissepapirer, eksamensbeviser, diplomer, arbejdstilladelse eller testamente?

The Native Translator kan levere autoriserete oversættelser fra dansk til engelsk. Vi anvender udelukkende translatører med engelsk som modersmål og med relevant uddannelsesbaggrund. Udover oversættelse fra dansk til engelske af juridiske, tekniske, medicinske tekster og dokumenter inden for industri, handel og teknologi leverer vores autoriserede oversættere også statsautoriseret oversættelse fra dansk til engelsk af officielle dokumenter, som fx vielsesattester, fødselsattester eller eksamensbeviser.

Statsautoriserede oversættelser fra dansk til engelsk

The Native Translator udfører statsautoriseret oversættelse fra dansk til engelsk for virksomheder og private. En statsautoriseret oversættelse kan være nødvendig i forbindelse med oversættelse af fx fuldmagter, kontrakter, vielsesattester, eksamensbeviser eller andre dokumenter, der skal anvendes i en officiel sammenhæng. Statsautoriseret oversættelse fra dansk til engelsk samt korrekturlæsning/sprogrevision udføres af erfarne oversættere med engelsk modersmål og med autorisation i Australien, Canada, England og USA.

Modersmålsprincippet

Modersmålsprincippet er en af hjørnestenene i engelsk oversættelse og vigtigt at tage i betragtning, når du vælger den oversætter, der skal udføre din opgave. Princippet går ud på, at lingvisten oversætter til sit modersmål. En indfødt engelsk sprogbruger oversætter til engelsk, en indfødt dansk sprogbruger til dansk osv. En indfødt sprogbruger er en person, der er født, opvokset og uddannet i det land, hvor målsproget er det officielle sprog.

ISO 17100 certificeret engelsk oversættelse

The Native Translator har som formål at have de højeste standarder i forhold til oversættelseskvalitet. For at opnå disse standarder er vi ISO 17100:2015* certificeret (tidligere EN 15038) og har været det siden 2011. Disse certificeringer bliver opretholdt gennem regelmæssig auditering udført af en officiel auditeringsmyndighed.

ISO-standarder ( International Organization for Standardization) hjælper organisationer med at leve op til bedste praksis i branchen samt sikre, at kundernes behov bliver opfyldt og mere til. Hvis der er behov for en spansk oversættelse, der skal være i overensstemmelse med ISO 17100 standard, send os en Opens window for sending emaile-mail.

Fuld fortrolighed

Strengt fortrolig håndtering af alle kundedata og -dokumenter. Vores oversættelseseksperter er forpligtet af strenge fortrolighedsaftaler.

Du kan bestille en oversættelse af danske dokumenter til engelsk her

Du kan bestille en ekspertoversættelse eller en autoriseret oversættelse af dine danske dokumenter til engelsk direkte online. Upload dine dokumenter og bestil direkte på vores Opens internal link in current windowOversættelsesportal.

Kontakt og andre spørgsmål

Kontakt os via Opens window for sending emaile-mail døgnet rundt, hvis du har brug for mere information.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret online-oversættelsesbureau specialiseret i at levere kvalitetssikrede engelske oversættelser direkte online.