The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Tilbud her og nu

Professionel teknisk oversættelse

Teknisk oversættelse udført af erfarne og højtuddannede modersmålsoversættere ISO 17100

Erhvervslivet og dets mange markeder og virksomheder globaliseres i stadigt stigende omfang. Dette øger efterspørgslen efter tekniske produktoplysninger på mange forskellige sprog.

Teknisk oversættelse håndteres af specialister som magter at oversætte bl.a. dokumenter, skrevet af tekniske redaktører og forfattere indenfor tekniske og teknologiske fagområder. Nogle af dem omhandler den praktiske anvendelse af videnskabelig og teknologisk viden, andre er instruktioner og vejledninger i, hvordan en bestemt teknologi, maskine eller anlæg fungerer. Tekniske oversættelser kræver en høj grad af faglig viden og beherskelse af de relevante terminologier. Vore teknikoversættere er eksperter på dette område og har styr på fagterminologien.

Eksempler på tekniske dokumenter

Af tekniske dokumenter har vi blandt andet erfaring med at oversætte: Autoteknik, brobeskrivelser, brugervejledninger, bud, forhandlerkontrakter, geotekniske rapporter, kataloger, installationsvejledninger, instruktionsbøger, IT-vejledninger, kravspecifikationer, kursusmateriale, lokalisering og versionering af software, manualer, miljø, projektbeskrivelser, reparationsvejledninger, tekniske meddelelser og specifikationer.

Modersmålsprincippet

Modersmålsprincippet er en af hjørnestenene i teknisk oversættelse og vigtigt at tage i betragtning, når du vælger den oversætter, der skal udføre din opgave. Princippet går ud på, at lingvisten oversætter til sit modersmål. En indfødt engelsk sprogbruger oversætter til engelsk, en indfødt dansk sprogbruger til dansk osv. En indfødt sprogbruger er en person, der er født, opvokset og uddannet i det land, hvor målsproget er det officielle sprog.

ISO 17100 certificeret teknisk oversættelse

The Native Translator har som formål at have de højeste standarder i forhold til oversættelseskvalitet. For at opnå disse standarder er vi ISO 17100:2015* certificeret (tidligere EN 15038) og har været det siden 2011. Disse certificeringer bliver opretholdt gennem regelmæssig auditering udført af en officiel auditeringsmyndighed.

ISO-standarder ( International Organization for Standardization) hjælper organisationer med at leve op til bedste praksis i branchen samt sikre, at kundernes behov bliver opfyldt og mere til. Hvis der er behov for en teknisk oversættelse, der skal være i overensstemmelse med ISO 17100 standard, send os en Opens window for sending emaile-mail.

Fuld fortrolighed

Strengt fortrolig håndtering af alle kundedata og -dokumenter. Vores oversættelseseksperter er forpligtet af strenge fortrolighedsaftaler.

Du kan bestille en oversættelse af tekniske dokumenter her

Du kan bestille en ekspertoversættelse eller en certificeret oversættelse af dine tekniske dokumenter direkte online. Upload dine dokumenter og bestil direkte på vores Opens internal link in current windowOversættelsesportal.

Kontakt og andre spørgsmål

Kontakt os via Opens window for sending emaile-mail døgnet rundt, hvis du har brug for mere information.

The Native Translator er et ISO 17100-certificeret tekniskt oversættelsesbureau specialiseret i at levere kvalitetssikrede tekniske oversættelser direkte online.

Få dit personlige tilbud