The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Tilbud her og nu

Medicinsk oversættelse

Medicinsk oversættelse af alle typer medicinske dokumenter

Der er næppe nogen områder, hvor ord kan være så afgørende for et menneskes liv og velbefindede, som når det handler om medicin og helbred. Her er en 100% korrekt tekst ikke nogen luksus, men en absolut nødvendighed. Nok er medicinens virkning uafhængig af, hvilket sprog brugeren taler, men den korrekte anvisning på det rigtige sprog er forudsætningen for dens anvendelse. En korrekt og fuldstændig oversættelse forudsætter her oversætterens komplette viden om lægelig fagsprog, medicinske udtryk, koncepter og terminologi.

Vore oversættere på dette område er autoriserede læger og certificerede videnskabsfolk, du kan stole på. Vi oversætter lægerapporter, kliniske protokoller, indlægssedler til medicin, mærkning, patientinformation, forsikringskrav, medicinske patenter etc.

Vigtige fakta om medicinsk fagoversættelse:

Korrekt oversættelse af medicinske dokumenter, journaler o.l. kræver sprogkundskaber på modersmålsniveau - helst på begge sprog, foruden analytiske evner og tilbundsgående kendskab til den pågældende kulturs vaner og levevilkår. En god medicinsk oversætter har således ikke bare en tilsvarende uddannelser i kilde og målsprog - vedkommende skal også være ekspert i emnet og dets terminologi. Professionelle medicinske oversættere bidrager også til den terminologiske research for at validere målsprogets ækvivalenter, især ved oversættelse til et sprog med flere regionale varianter.

Kildedokumentets kvalitet er en anden afgørende faktor. Det siger sig selv at en uklar formulering i originalteksten vil påvirke oversættelsen. En dygtig medicinsk oversætter vil dog i mange tilfælde kunne gennemskue eventuelle fejl og kortformuleringer, der f.eks. sker pga. lægens tidspres og tilpasse sproget i oversættelsen for at øge tekstens forståelighed.

Fortrolighed er en selvfølge for os

Vi håndterer ofte meget følsomme oplysninger og lægger derfor stor vægt på at holde disse oplysninger fortrolige.

Her bestiller du en medicinsk oversættelse

Du kan bestille både fagoversættelse og autoriseret medicinsk oversættelse direkte online. Upload dit dokument og bestil direkte i vores oversættelsesportal.

Kontakt

Kontakt os via Opens window for sending emaile-mail når som helst (døgnet rundt), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

The Native Translator er et oversættelsesbureau, der er ISO 17100 certificeret og som er specialiseret i at udføre kvalitetsoversættelse og autoriseret medicinsk oversættelse direkte over internettet.

Få dit personlige tilbud