The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medicinsk oversættelse

Medicinsk oversættelse af alle typer medicinske dokumenter

Der er næppe nogen områder, hvor ord kan være så afgørende for et menneskes liv og velbefindede, som når det handler om medicin og helbred. Her er en 100% korrekt tekst ikke nogen luksus, men en absolut nødvendighed. Nok er medicinens virkning uafhængig af, hvilket sprog brugeren taler, men den korrekte anvisning på det rigtige sprog er forudsætningen for dens anvendelse. En korrekt og fuldstændig oversættelse forudsætter her oversætterens komplette viden om lægelig fagsprog, medicinske udtryk, koncepter og terminologi.

Vigtige fakta om medicinsk fagoversættelse

Korrekt oversættelse af medicinske dokumenter, journaler o.l. kræver sprogkundskaber på modersmålsniveau - helst på begge sprog, foruden analytiske evner og tilbundsgående kendskab til den pågældende kulturs vaner og levevilkår. En god medicinsk oversætter har således ikke bare en tilsvarende uddannelser i kilde og målsprog - vedkommende skal også være ekspert i emnet og dets terminologi. Professionelle medicinske oversættere bidrager også til den terminologiske research for at validere målsprogets ækvivalenter, især ved oversættelse til et sprog med flere regionale varianter.

Vores service inkluderer:

  • Professionelle modersmålsoversættere med minimum en bachelorgrad
  • Mulighed for at oversætte til og fra mere end 60 sprog
  • Mulighed for at få din oversættelse statsautoriseret (bekræftet)
  • Medicinsk oversættelse med kvalitetsgaranti i overensstemmelse med kravene i ISO 17100

Modersmålsprincippet

Modersmålsprincippet er en af hjørnestenene i professionel medicinsk oversættelse og vigtigt at tage i betragtning, når du vælger den oversætter, der skal udføre din opgave. Princippet går ud på, at lingvisten oversætter til sit modersmål. En indfødt dansk sprogbruger oversætter til dansk, en indfødt russisk sprogbruger til russisk osv. En indfødt sprogbruger er en person, der er født, opvokset og uddannet i det land, hvor målsproget er det officielle sprog.

Professionel medicinsk oversættelse mellem 60 sprog

Her er nogle af de sprog vi oversætter til og fra: arabisk, baskisk, bulgarsk, catalansk, kinesisk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, galicisk, græsk, hindi, hollandsk, islandsk, irsk, italiensk, japansk, koreansk, kurdisk, lettisk, litauisk, maltesisk, norsk, persisk, portugisisk, polsk, rumænsk, russisk, serbokroatisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk.

ISO 17100 certificeret medicinsk oversættelse

The Native Translator har som formål at have de højeste standarder i forhold til oversættelseskvalitet. For at opnå disse standarder er vi ISO 17100:2015* certificeret (tidligere EN 15038) og har været det siden 2011. Disse certificeringer bliver opretholdt gennem regelmæssig auditering udført af en officiel auditeringsmyndighed.

ISO-standarder ( International Organization for Standardization) hjælper organisationer med at leve op til bedste praksis i branchen samt sikre, at kundernes behov bliver opfyldt og mere til. Hvis der er behov for en medicinsk oversættelse, der skal være i overensstemmelse med ISO 17100 standard, send os en Opens window for sending emaile-mail.

Fortrolighed er en selvfølge for os

Vi håndterer ofte meget følsomme oplysninger og lægger derfor stor vægt på at holde disse oplysninger fortrolige.

Her bestiller du en medicinsk oversættelse

Du kan bestille både medicinsk fagoversættelse og autoriseret medicinsk oversættelse direkte online. Upload dit dokument og bestil direkte i vores oversættelsesportal.

Kontakt

Kontakt os via Opens window for sending emaile-mail når som helst (døgnet rundt), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

The Native Translator er et oversættelsesbureau, der er ISO 17100 certificeret og som er specialiseret i at udføre kvalitetsoversættelse og autoriseret medicinsk oversættelse direkte over internettet.